Ak si želáte pizzu za 6 nálepiek zadarmo, ohláste nám to vopred (napíšte do správy pre predajcu ) v opačnom prípade bude pizza zaúčtovaná.Ďakujeme.